Neler yapıyoruz?

Stratejik İletişim ve İşveren Markası odaklı çalışan bir ajans olarak 2011 yılından bu yana müşterilerimizin stratejik ve yaratıcı iletişim ihtiyaçlarına çözüm üreten yol arkadaşlarıyız.

Markaları ve insanları aynı anlamda buluşturan fikirler ve hikâyelerle onları geleceğe taşıyacak kurum kültürünün inşa edilmesine destek oluyor, kurumların daha iyi bir işveren olma yolculuklarına ortak oluyoruz.

Peki bunu nasıl yapıyoruz?

Yaratıcı İletişim Fikirleri
Açıklama

Hikaye Anlatıcılığı
Açıklama

Kampanya Tasarımı ve Yönetimi
Açıklama

Kurumsal İşveren Markası
Açıklama

İnsanı ve Markayı Anlamak


Araştırma & Analiz

Derinlemesine inceleme ve analiziyle kurumun DNA’sını anlıyor, temel sorun ve fırsatları belirliyoruz.

Odak Grup Görüşmeleri

Farklı personalardan oluşturulan çalışan gruplarının çalışma deneyimini anlayarak dönüşüm için veri elde ediyoruz.

Derinlemesine Görüşmeler

Birebir yaptığımız derinlemesine görüşmelerle içgörü avına çıkıyor, davranışların arkasındaki kök nedenleri anlıyoruz.

Güçlü Strateji & Yaratıcı Fikirler


Stratejik Danışmanlık

Veriye, içgörüye ve kurumun gelecek hedeflerine odaklanan bir iletişim stratejisi tasarlıyor ve bu stratejinin her alanda uygulanabilmesi için danışmanlık veriyoruz.

İşveren Markası

Kurumlarla kolektif bir süreç yürüterek kurumu olmak istediği işveren olmaya taşıyacak, markanın hedeflerine ve çalışan beklentilerine hizmet edecek, en uygun işveren markasını belirliyoruz.

İnsan Kaynakları & İç İletişim Projeleri

Stratejiye hizmet eden İnsan Kaynakları projeleri üretiyor, mevcut projelerin çalışana en iyi şekilde anlatılmasını sağlıyor ve uygulama süreçlerini yönetiyoruz.

Motivasyon, performans, gelişim, wellbeing, esnek yan haklar, gönüllülük, çeşitlilik gibi alanlarda çalışma deneyimini dönüştüren fikirleri hayata geçiriyoruz.

Çalışan Hikayeleri

Her zaman hikâyenin gücüne inanarak kurumda yükseltmek istediğimiz değer ve davranışları gerçek insan hikâyeleri üzerinden anlatıyoruz.

Kurum Kültürü

Kurumların kültürel dönüşüm süreçlerini iletişimle yönetiyor, kapsamlı değer iletişimiyle çalışanların markayla bağını güçlendiriyoruz.

Kurumsal İletişim Projeleri

Markanın dışarıya yönelik faaliyetlerinin de çalışma deneyiminin önemli bir parçası olduğunu biliyoruz. Kurumsal İletişim Departmanları ile stratejik olarak bütünsel bir plan yönetiyor, markanın başarıları, KSS ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda hem mevcut çalışanlar hem de adaylar için pozitif etki yaratacak projeleri hayata geçiriyoruz.

360° Uygulama


Bütünsel Bir Deneyim

Mecra bağımsız düşünüyor; ATL, BTL, dijital, kısaca 360o yaratıcı iletişim fikirleri geliştiriyor, uyguluyoruz.

Kurumsal Kimlik

Kurumların değerlerini ve hedeflerini tasarıma yansıtıyoruz.

Marka İsmi ve Logo Tasarımı

Markaların vizyon ve hedeflerine uygun, fark yaratan isim ve logo çalışmaları yapıyoruz.

Sosyal Medya Yönetimi

Markaların genç yeteneklere ve aday profesyonellere konuştuğu kariyer hesaplarını ve sosyal medya kanallarını yönetiyor, daha çekici bir işveren markası olmak için çalışıyoruz.

Lider İletişimi

Etkin lider profilleri için sürdürülebilir bir lider iletişimi stratejisi belirliyor ve süreci tüm yönleriyle yönetiyoruz.

İşveren Markası Eğitimleri

Çalışan değer önermesi, işveren markası, ve kurum kültürü alanlarında hem stratejik hem de uygulama tarafında deneyimlerinizi markalarla paylaşıyoruz.

Üst Düzey Yönetici Sunumları

Hem içerik hem de tasarım alanında üst düzey yöneticiler için etkili sunumlar hazırlıyoruz.

Etkinlik Projeleri

Birliktelik duygusunu güçlendiren etkinlik organizasyonları için yaratıcı temalar, içerik, tasarım, etkinlik akışı ve prodüksiyon ihtiyaçlarına çözümler sunuyoruz.

Prodüksiyon

Her mecrada, mecranın niteliklerine uygun video içerikler üretiyoruz.

-Reklam Filmleri
-Kurumsal Tanıtım Filmleri
-Advertorial Filmler
-Motivasyon Filmleri
-Eğitim Videoları
-Viral Videolar
-Hareketli Post’lar
-Animasyon
-Proje Tanıtım Videoları
-Video Sunumlar
-Çekim & Kurgu & Post Prodüksiyon Hizmetleri

İnsanı ve Markayı Anlamak


Araştırma & Analiz

Derinlemesine inceleme ve analiziyle kurumun DNA’sını anlıyor, temel sorun ve fırsatları belirliyoruz.

Odak Grup Görüşmeleri

Farklı personalardan oluşturulan çalışan gruplarının çalışma deneyimini anlayarak dönüşüm için veri elde ediyoruz.

Derinlemesine Görüşmeler

Birebir yaptığımız derinlemesine görüşmelerle içgörü avına çıkıyor, davranışların arkasındaki kök nedenleri anlıyoruz.

Güçlü Strateji & Yaratıcı Fikirler


Stratejik Danışmanlık

Veriye, içgörüye ve kurumun gelecek hedeflerine odaklanan bir iletişim stratejisi tasarlıyor ve bu stratejinin her alanda uygulanabilmesi için danışmanlık veriyoruz.

İşveren Markası

Kurumlarla kolektif bir süreç yürüterek kurumu olmak istediği işveren olmaya taşıyacak, markanın hedeflerine ve çalışan beklentilerine hizmet edecek, en uygun işveren markasını belirliyoruz.

İnsan Kaynakları & İç İletişim Projeleri

Stratejiye hizmet eden İnsan Kaynakları projeleri üretiyor, mevcut projelerin çalışana en iyi şekilde anlatılmasını sağlıyor ve uygulama süreçlerini yönetiyoruz.

Motivasyon, performans, gelişim, wellbeing, esnek yan haklar, gönüllülük, çeşitlilik gibi alanlarda çalışma deneyimini dönüştüren fikirleri hayata geçiriyoruz.

Çalışan Hikayeleri

Her zaman hikâyenin gücüne inanarak kurumda yükseltmek istediğimiz değer ve davranışları gerçek insan hikâyeleri üzerinden anlatıyoruz.

Kurumsal İletişim Projeleri

Markanın dışarıya yönelik faaliyetlerinin de çalışma deneyiminin önemli bir parçası olduğunu biliyoruz. Kurumsal İletişim Departmanları ile stratejik olarak bütünsel bir plan yönetiyor, markanın başarıları, KSS ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda hem mevcut çalışanlar hem de adaylar için pozitif etki yaratacak projeleri hayata geçiriyoruz.

Kurum Kültürü

Kurumların kültürel dönüşüm süreçlerini iletişimle yönetiyor, kapsamlı değer iletişimiyle çalışanların markayla bağını güçlendiriyoruz.

360° Uygulama


Bütünsel Bir Deneyim

Mecra bağımsız düşünüyor; ATL, BTL, dijital, kısaca 3600 yaratıcı iletişim fikirleri geliştiriyor, uyguluyoruz.

Kurumsal Kimlik

Kurumların değerlerini ve hedeflerini tasarıma yansıtıyoruz.

Marka İsmi ve Logo Tasarımı

Markaların vizyon ve hedeflerine uygun, fark yaratan isim ve logo çalışmaları yapıyoruz.

Sosyal Medya Yönetimi

Markaların genç yeteneklere ve aday profesyonellere konuştuğu kariyer hesaplarını ve sosyal medya kanallarını yönetiyor, daha çekici bir işveren markası olmak için çalışıyoruz.

Lider İletişimi

Etkin lider profilleri için sürdürülebilir bir lider iletişimi stratejisi belirliyor ve süreci tüm yönleriyle yönetiyoruz.

Prodüksiyon

Her mecrada, mecranın niteliklerine uygun video içerikler üretiyoruz.

-Reklam Filmleri
-Kurumsal Tanıtım Filmleri
-Advertorial Filmler
-Motivasyon Filmleri
-Eğitim Videoları
-Viral Videolar
-Hareketli Post’lar
-Animasyon
-Proje Tanıtım Videoları
-Video Sunumlar
-Çekim & Kurgu & Post Prodüksiyon Hizmetleri

İşveren Markası Eğitimleri

Çalışan değer önermesi, işveren markası, ve kurum kültürü alanlarında hem stratejik hem de uygulama tarafında deneyimlerinizi markalarla paylaşıyoruz.

Üst Düzey Yönetici Sunumları

Hem içerik hem de tasarım alanında üst düzey yöneticiler için etkili sunumlar hazırlıyoruz.

Etkinlik Projeleri

Birliktelik duygusunu güçlendiren etkinlik organizasyonları için yaratıcı temalar, içerik, tasarım, etkinlik akışı ve prodüksiyon ihtiyaçlarına çözümler sunuyoruz.