Günümüzde farklı kuşakların bir arada olduğu işyerlerinde liderler herkese uyan tek bir zihniyetle yöneticilik yapmıyorlar. Teknoloji, ekonomi, eğitim geçmişleri, kültürel faktörler çalışanların nasıl öğrendiği, nasıl iletişim kurduğu ve çalıştığını etkiliyor. Tüm genç nesil çalışanların – Y Kuşağı ve Z Kuşağı – aynı özellikleri sergilediğini varsayarak ilerlemenin akıl kârı olmadığı ortada. Başarılı yöneticiler, çalışanlarının çok çeşitli beklentileri ve öğrenme tarzları hakkında bilgi ve farkındalık sahibi olarak liderlik ediyorlar.

Z kuşağı, iş gücüne daha büyük oranda katıldıkça araştırmacılar da Y kuşağıyla aralarında belirgin farkların olduğunu ortaya koyuyor. İş hayatının geleceği ve en genci Z ile artık resmen iş gücündeki en geniş grup olan Y kuşağına daha yakından bakalım.

Y Kuşağının Karakteristik Özellikleri

Y Kuşağı veya Y Jenerasyonu 25 ile 40 yaşları arasında, 1980 ile 1995 yılları arasında doğan insanlardır. Şu anda işgücünün en büyük bölümünü oluşturuyorlar (%35). Y kuşağı internete, sosyal medyaya ve dijital cihazlara aşinalıklarıyla bilinirler ve iletişim için bu tür araçları kullanmayı tercih ederler. Y kuşağı, işbirliğine, takım çalışmasına ve ortak faydaya büyük önem veriyor. Çalışanlar esnek iş yerlerini tercih ederken, değerleri ve inançları ile uyumlu kurumlarda çalışmaktan motive oluyorlar. Y kuşağı bireyler yeni zorluklar aramayı seviyor ve geliştiğini hissetmiyorsa işini değiştirmekten çekinmiyor. Mevcut işverenlerinden ayrılmak anlamına gelse bile yeni mesleki beceriler geliştirme fırsatlarını cezbedici buluyorlar.

Z Kuşağının Karakteristik Özellikleri

Gen Z olarak da bilinen Z Kuşağı, 1996 ile 2010’ların başı arasında doğan insanlardır. Yaklaşık 8 ila 24 yaşları arasında değişiyorlar ve şu anda işgücündeki en genç nesil. Z kuşağı onları dijital bireyler haline getiren bir teknoloji dünyasında doğdu. Oldukça rekabetçi ve kariyer odaklı olma eğilimindeler ve çeşitliliğe ve katılımcı girişimlere büyük önem veriyorlar.

Ortak Noktalar

Her iki jenerasyon da kendilerinin ve şirketlerinin bir fark yarattıklarına inanmak istiyorlar. Dünyayı daha iyi bir yer yapma hassasiyetine sahip kurumları tercih ediyorlar. Çevre veya sosyal sorunlar gibi konularda şirketin yaptığı iyileştirmeler motivasyon anlamında bu çalışanlarda olumlu dönüşler sağlıyor.

Genç ikilinin buluştuğu diğer bir nokta ise teknolojinin kullanımı. Günlük hayatlarında teknolojiyi her yönüyle kullanan bu iki kuşağın, iş yerinde teknolojik gelişmelere ayak uydurulmasına ve çalışma hayatlarını kolaylaştırmasına dönük beklentileri bulunuyor.  Bu beklentinin karşılığı olarak teknolojik dönüşüm ve yeniliklere en hızlı adaptasyonun onlar tarafından sağlandığını ise söylememize gerek yok galiba.

Bir diğer ortak nokta ise açık iletişim beklentileri ve geri bildirimle ilişkileri. Y kuşağının daha çok cesaretlendirici geri bildirimleri tercih diyor. Z kuşağı ise daha açık sözlü geri-dönüşleri tercih ediyor. Ama her iki jenerasyon da işverene beklentilerini daha net bir şekilde belirtmek ve düzenli geri bildirimde bulunmak istiyor.

Her çalışanın benzersiz olduğunu ve farklı bir yönetim tarzı gerektirebileceğini hatırlatarak uzmanların neler önerdiğine bakalım.

Yöneticilere Y Kuşağı İpuçları

  • Y kuşağı sürekli olarak bir sonraki en iyi şeyi arıyor. Bu esneklik ve hareketlilik arzusuna hitap etmek için yöneticiler, şirket içindeki çeşitli rolleri keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla Y kuşağı çalışanlarıyla birlikte çalışmalıdır. Ekip yapıları ve bireysel roller muhtemelen daha sık değişecektir. Y kuşağını farklı rollere yönlendirmek yatırım getirisine değer.
  • Y kuşağına işin ötesinde toplumsal bir fayda sunabileceği görevler verin. Tek bir görevin çevre veya sosyal sorunlar açısından daha büyük bir toplumsal gelişme vizyonuna nasıl faydası olacağını anlamalarına yardımcı olun.
  • Onların dijital bilgi birikimini kullanın; nasıl iletişim kurduklarını öğrenin ve uygulayın; kendi iletişiminizi geliştirerek dikkatlerini çekin.

Yöneticilere Z Kuşağı İpuçları

  • Gen Z çalışanları işyeri etiğine çok önem veriyor. Adil ve etik bir patrona sahip olmak, gelecekteki işverenleri için Gen Z’nin öncelikler listesinde en üst sıralarda.
  • Z Kuşağının %68’i işverenlerinin önemsedikleri bir amacı desteklemesinin önemli olduğunu söylüyor. Yöneticiler insan hakları, sağlık ve insan hizmetleri gibi sosyal konulara olan hassasiyetlerini göstermeli.
  • Z Kuşağı için kuruluşunuzda net bir kariyer yolu belirlediğinizden emin olun. Kuruluşunuzun çeşitlilik ve kapsayıcılığa olan bağlılığını içeren güçlü bir misyona sahip olduğundan emin olun.
  • Çalışanlarınızın eğitimine daha fazla yatırım yapmaya hazır olun. Gen Z çalışanları çok fazla teori bilgisine sahip olabilir ve Google aracılığıyla hızlı bir şekilde öğrenebilirler. Ancak pratik deneyimden yoksundurlar. Yeni çalışanlarınızın olabildiğince çabuk öğrenmeleri ve deneyim kazanmaları için fırsatlar oluşturarak onlara yatırım yapın.

waytosay


waytosay'den etkinlikler, blog yazıları ve haberler konusunda mail almak için abone olun.
Invalid email address