İş görüşmeleri, insan kaynakları için hem çetrefilli hem de heyecanlı bir süreç. Günümüzde iş görüşmelerinde adayın uygunluğunu ölçen pek çok farklı yöntem izleniyor. Ama bu özel süreçte, etkisi kanıtlanmış iki faktör öne çıkıyor: Adayın sevecenliği ve yetkinliği.

Berlin DeZIM Enstitüsü tarafından yapılan küresel bir araştırma, ilk görüşmede adayların sevecenlik ve yetkinlik özelliklerinin işi alma konusunda şansını nasıl artırdığını test etmiş.

Sevecenlik ve yetkinlik şablonunda siz neredesiniz?

Sevecenlik veya yetkinlik ne anlama geliyor? İK ekipleri, adaylarla görüşürken aşağıdaki tabloda yer alan özelliklere bir nevi tik atıyor. Siz de ağırlıklı olarak sevecen mi yoksa yetkin bir çalışan mı olduğunuzu bu tablodaki özellikleri inceleyerek bulabilirsiniz.  Hangi taraftaki özelliklere daha çok tik atıyorsanız, büyük ihtimalle iş görüşmelerinizde de o kategoriye giriyorsunuz. Ama bu küçük testi yaparken kendinize dürüst olmayı unutmayın!

Sevecenlik ile ilişkilendirilen özellikler

 1. Olumlu ilişkiler geliştirme
 2. Uyum ve ekip çalışması
 3. Dürüst geri bildirim verme
 4. Güven ilişkisi kurma
 5. Geri bildirime açık olma
 6. Değişime gönüllü olma
 7. Etkileme ve motive etme yeteneği
 8. Dürüstlük

Yetkinlik ile ilişkilendirilen özellikler

 1. Problemleri sezme ve çözme
 2. Stratejik perspektif
 3. Sonuç odaklılık
 4. Teknik uzmanlık
 5. Zorlayıcı hedeflerde başarı
 6. Bütüncül bakış açısı
 7. İnisiyatif alma
 8. Standart kalıpların dışına çıkma

Tüm bu özellikler incelendikten sonra aslında birer “sevecenlik” ve “yetkinlik” skoru elde etmiş oluyorsunuz. Bir kategorideki skorunuz diğerinden çok daha düşükse, işe alımlarda sorun yaşayabilirsiniz. SCM (Stereotype Content Model) şablonuna göre karşınızdaki işe alımcının hakkınızda ne düşüneceğini bulabilirsiniz. Örneğin yetkinliğiniz düşük ama sevecenlik puanınız yüksekse, İK ekibi sizden hoşlanabilir. Fakat bu hoşlanmanın içinde bir acıma duygusu da olur.  Bu tür şablonların kötü yanı ise bireysel farklılıkları göz ardı edip insanlar hakkında hatalı genellemeler yapmamıza sebep olabilmeleri.

YetkinYetkin değil
SevecenOlumlu duygular
ve takdir
Hoşlanma
ve acıma
Sevecen değilKıskanma
ve gücenme
Küçümseme
ve acıma

SCM matrisi ve çevrelerinde uyandırdıkları duygular


Peki liderinizin sevecen mi yoksa yetkin mi olmasını tercih edersiniz?

Çalışanlar liderlerinin yetkin karakterde olması gerektiğini söylese de araştırmaya göre üst düzey liderlerin %61.2’sinin sevecen özellikleri baskın görünüyor. Bu da üst düzey liderlerin çalışanlarla kurduğu ilişkilerde samimi olmayı tercih ettiklerini gösteriyor. Yanlış bir yöntem de değil. Aksi durumda büyük sorunlar çıkabiliyor. Eski Uber CEO’su Travis Kalanick’in sevecenlik özelliklerine sahip olmamasının onu hangi noktaya getirdiğini hatırlamakta fayda var. Kalanick 2017 Haziran ayında görevden alınmıştı. Kalanick’in görevden uzaklaştırılmasının altında yatan sebep olarak agresif ve umursamaz yönetim şeklinin olduğu düşünülüyor. Çalışma ortamında kadınlara olumsuz yaklaşımı ile iş ortamını toksik bir hale getirmesi yönetim şekline getirilen eleştiriler arasında.

Yalnızca yetkinlik sahibi olmak, kariyer basamaklarında sizi ancak bir noktaya kadar çıkarabilir. Yetkinlik ve sevecenliğin bir arada bulunması ise hem liderlerin en üst seviyelere ulaşmasına hem de çalışan bağlılığının artmasına katkı sağlıyor. Uzman ve samimi olanlar kazanıyor.

waytosay


waytosay'den etkinlikler, blog yazıları ve haberler konusunda mail almak için abone olun.
Invalid email address