Küresel salgının ikinci yılında iş dünyası ile ilgili uzaktan ve hibrit çalışma modelleri tartışılmaya devam ederken bir yandan bu modellerle salgın sonrası dönemde devam edeceğini duyuran şirket sayısı artmaya devam ediyor. Kalıcı bir uzaktan çalışma modelinde pek çok faktörün yeniden değerlendirilmesi gerekecek. Bunlardan biri de çalışanların iş tatmininde önemli bir rol oynayan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri.

Z Kuşağı Şirketlerin Çözüm Üretmesini Bekliyor

Yeni nesil çalışan adayları için şirketlerin sosyal sorumluluk projeleri bir tercih nedenine dönüşebiliyor. Z kuşağındaki her 10 gençten dokuzu gezegenimizin sağlığı konusunda endişe duyduğunu belirtiyor ve şirket politikalarını bu konudaki kritik nokta olarak tanımlıyor. Bu kuşak, %94 oranla şirketlerin acil sorunlara müdahale etme güçlerinin olduğuna inanıyor. Özellikle pandemiyle birlikte kronikleşen bazı toplumsal problemler karşısında şirketlerin nasıl bir tutum sergilediği mercek altına alınıyor.

Cezbet, Motive Et, Bağlılık Yarat

Kimi şirketler pandemide katlanan gelirlerine rağmen elini yeterince taşın altına sokmadıkları ve sosyal sorumluluklarını güçleri oranlarında yerine getirmedikleri eleştirilerine maruz kalıyor. Örneğin pandemi sürecinin en kârlılarından Amazon eleştiri listesinde üst sıralarda yer alıyor. Bu durum şirketler için sosyal sorumluluğun öneminin hem müşterileriyle ve toplumla hem de çalışanlarıyla olan ilişkileri açısından arttığını gösteriyor.

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Dr. Yılmaz Argüden şirketlerin uyguladıkları Kurumsal Sosyal Sorumluk projeleri sonucunda diğer birçok faydanın yanında en başta şu ikisine katkı sağladığını söylüyor:

1-Daha nitelikli personeli cezbetme, motive etme ve tutma imkânı sağlamak

2- Şirketlerin marka değerleri ve dolayısıyla piyasa değerlerinde artış yakalamak

Çalışan Bağlılığı İçin Sosyal Sorumluluk Projeleri Bir İlaç Olabilir

KSS projelerinde şirketlere danışmanlık veren Causecast’ten Ryan Scott gerçekleşen değişimi şu şekilde anlatıyor: “Çalışanları için sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetleri organize eden ve bunlara katılımı sağlayan şirketler çalışanlarına hediyeler vermiş oluyor. Çalışanlar toplumu daha iyiye taşıyacak bir amaç uğruna birlikte hareket ederken iş ortamında olduğundan daha keyifli vakit geçiriyorlar ve daha samimi bir bağ kuruyorlar.”

Kurumsal birikim ve organizasyonun büyük bir toplumsal soruna nasıl da fayda sağlayabileceğinin en iyi örneklerinden biri Turkcell ekibin gerçekleştrdiği “Merhaba Umut” projesi. Mülteci sorunun çözümüne katkı sunmak için gerçekleştirilen proje, insani amaçlarla ve teknolojinin kullanımıyla Suriyelilerin Türkçe’ye ve Türkiye’deki yaşama adapte olabilmelerini sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmak amacı ile ortaya çıkmış bir uygulama ve 1 milyonun üzerinde sığınmacı tarafından kullanılmış durumda. Projenin aldığı uluslararası ödüller bunun sonucu.  Ama belki de bu projenin en büyük başarısı potansiyel çalışanlarıyla kurduğu gönül bağı olacak.

Yeni normal ve getirdiği dönüşüm ile birlikte fiziksel iş ortamının yerini sanal ortamın almakta olduğunu tekrar hatırladığımızda kurulan bağın artık daha da vazgeçilmez olduğu görülüyor. Gönüllülük ve sosyal sorumluluk projelerinde uzun vadeli ve kalıcı sonuçlar elde edebilmek için sürdürülebilirlik en önemli kriter. Uzaktan çalışmanın çalışan bağlılığına etkileri yan haklar ve esnek çalışma imkanları ile telafi edilemeyecek kadar daha derin bir konu. Toplum-marka-ekip arasında sürdürülebilir bir bağ oluşturmak için sosyal sorumluluk projelerini kullanmak artık çok daha faydalı gözüküyor.

Uzaktan çalışmanın çalışan bağlılığına, adaptasyona ve ekip ruhuna negatif etkilerini telafi etmenin yolu sosyal sorumluluk projelerine daha fazla odaklanmaktan geçiyor olabilir mi?

waytosay


Referanslar:

  • http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/MARKALARVEKURUMSALSOSYALSORUMLULUK.pdf
  • https://www.glokalweb.com/yazi-kurumsal-sosyal-sorumluluk-projeleri
  • https://mashable.com/2012/07/10/employee-engagement/
  • https://www.charities.org/causecast-redirect

waytosay'den etkinlikler, blog yazıları ve haberler konusunda mail almak için abone olun.
Invalid email address